Vass Csenge Virág

Divat- és textiltervezés MA

szakdolgozat

A véletlenszerű természet művészete — A természet véletlenszerűségének vizsgálata a művészetben

Szakdolgozatom tárgya az embernek a természetben tapasztalt véletlenszerűségekhez fűződő kapcsolata, pontosabban eme kapcsolat azon formái, amelyek a művészet közegében materializálódnak. A kutatás olyan példákon keresztül foglalkozik e jelenséggel, amelyek artikulálják a kortárs konceptuális művészetek motivációját. Szakdolgozatomban a divat és az installatív művészet határán mozgó alkotásokig eljutva próbálom megvilágítani az ember és a véletlenszerűség tapasztalatát kínáló természeti jelenségek közötti viszonyrendszert. A lezárásban egy egyéni koncepció fogalmazódik meg.

konzulens

Veres Bálint

mestermunka

Morphogenesis

installáció

A mestermunka a kristályosodás jelenségére épül. Olyan anyagi felületek létrejöttének folyamatára, amelyeket a véletlenszerűségben rejlő kontrollálhatatlanság irányít. A munka végeredménye egy konceptuális installáció. Ennek alapja öt darab, eltérő karakterű anyagból készült, végtagok nélküli testforma. E „testhéjak" anyag- és formaminőségét a kristályosítás folyamata befolyásolja, így organikus kapcsolat teremtődik a természet véletlenszerűsége és az emberi test között. A különböző kristályosított oldatok jelensége lehetőséget ad a struktúraképzés többszempontú értelmezésére.

konzulens

Kotschy András

témavezető

Harmati Hedvig