Tillinger Adrienn

Formatervező művész

szakdolgozat

Objects within

Szakdolgozatom a tárgyakon át történő emlékezést helyezi fókuszba a városi lét kontextusában, szépirodalmi szűrőn keresztül, Mándy Iván kisprózáját, tárgyias epikáját használva vezérfonalként, melyhez esztétikai, filozófiai, környezetpszichológiai, képzőművészeti és a design területéről vett megközelítéseket társítok.

konzulens

Kapitány Ágnes DSC és Kapitány Gábor DSC

mestermunka

Objects within

konceptuális dizájn

Mestermunkám az emlékőrzéssel, az ember identitásmeghatározásával funkcionális tárolóbútorokon keresztül foglalkozó kollekció. A tárolóbútorok befogadó formák, melyek a személyes tárgyakkal kiegészítve válnak teljessé. Az egyszerű anyaghasználattal és formaalakítással célom volt, hogy a tárgyak nyitottak maradjanak, teret adjanak a személyességnek. A Mándy-novellákhoz hasonlóan a mestermunka tárgyai is történettöredékek, fragmentumok, melyeket mindenki a saját magánmitológiájával tehet teljessé.

konzulens

Koós Pál DLA

témavezető

Koós Pál DLA