Tengely Nóra

Fémművesség MA

szakdolgozat

A látvány szerepe a tárgyakhoz fűződő viszonyunkban

Szakdolgozatom kérdésfelvetése azon a személyes dilemmán alapul, hogy ma, 2017-ben milyen küldetést tulajdoníthatunk az egyedi ékszertervezésnek. Megvizsgálom, milyen változásokon ment keresztül e terület az elmúlt évek során, hogyan reflektál a jelenkor megváltozott igényeire. Ehhez először a látvány, azaz a képek, az ideálok által uralt látványtársadalom fogyasztói magatartását tanulmányozom szociológiai és pszichológiai megközelítésből, majd a tárgyak kulturális jelentőségét, hozzájuk kötődő viszonyunkat elemzem, illetve e két vizsgált terület kölcsönhatásait az ékszerkultúra vetületében.

konzulens

Antalóczy Tímea

mestermunka

élmény.ékszer

kísérleti ékszer

Mestermunkám feladatvállalása a vizualitás minimalizálásával, az egyéb érzékszervek (tapintás, hallás, szaglás) felerősítése révén egy olyan kísérleti ékszersorozat és kontextusának megalkotása, mely élmények előidézésével az egyén asszociatív képességének szabad működését segíti elő, emellett az ékszer értelmezési sémájának kibővítésére tesz kísérletet.

konzulens

Tóth Zoltán

témavezető

Lipóczki Ákos