Szabó Nelli

Formatervező művész

szakdolgozat

Liminal – Határtárgyak és -területek a designban

A liminalitás határhelyzeti állapotot jelent, mely értelmezhető a társadalmi és a művészeti design kontextusában is. Szakdolgozatomban a design határterületeit vizsgálom. Felvetései olyan kettősségekkel foglalkoznak, mint a művész-designer alakja és szerepei, a művészet-design távolodásai és közeledései, illetve a tárgyak szerteágazó fogalmi kategóriái, taxonjai. A határterületiség jelentőségével olyan kultúrantropológiai, esztétikai fogalmakon keresztül foglalkozom, mint a liminalitás, a „különös", illetve a trickster karaktere.

konzulens

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor

mestermunka

Trickster

Konceptuális design/Határterületi design

A kulturális antropológiában a trickster egy normákat áthágó, kópé karakter vagy hibrid lény. A fogalom egyúttal a határterületi tárgyakat is jelentheti – olyan élettelen rendszereket, tárgyi taxonokat, melyek két faj, illetve fogalom közötti hibridként jöttek létre, és lényegük pontosan a határhelyzetiség. A kollekció darabjai a határterületek szimbolikus alakja, a trickster karaktere köré épülnek.

konzulens

Mohácsi András

témavezető

Koós Pál