Nagy-Mihály Márk

Formatervező művész

szakdolgozat

Mesélő bútorok

Szakdolgozatom célja a mesélés és az emlékezés témakörének vizsgálata. A három témacsoport, a történetek irodalomtudományi körüljárása, a bútorokhoz fűződő jelentések és személyes történetek, illetve a narratív design vizsgálata a témához kapcsolódó személyes interjúkkal és online kérdőívekkel egészül ki, melyek fókuszpontjában a személyes történetek és az emlékezés áll.

konzulens

Dr. Kapitány Ágnes

mestermunka

Mesélő bútor

bútortervezés

Mestermunkámban kísérletet teszek a mesélés vizuális megfogalmazására és ennek jegyében egyfajta hazai kortárs retró hangulat létrehozására. Egy szék, a Gurtnichair formájában használok fel olyan anyagokat és formai elemeket, amelyek ellentétbe állítják a késő modern eklektika és a jelenkor jegyeit. Nosztalgia, felidézés és identitás. Ezek a szavak jelentik a kiindulópontot, a kortárs retró pedig a végeredményt.

konzulens

Pais Anna

témavezető

Lakos Dániel