Mázsi Boglárka Réka

Formatervező művész

szakdolgozat

A digitális eszközök használatának hatása a gyermekfejlődésre

Szakdolgozatomban mestermunkám témájának háttéranyagát és a hozzá tartozó információkat összegzem. Vizsgálatom a majdani felhasználóra, a gyermekre és az őt körülvevő digitális környezetre irányul, illetve a másodlagosan integrálható felhasználóra, a szülőre. Dolgozatomban áttekintem a digitális eszközöknek a tágabb értelemben vett családi környezetre, illetve a gyermek fejlődésére tett hatását. Továbbá vizsgálom a technológia- és élménykörnyezetek kínálta releváns lehetőségeket.

konzulens

Berky Tamás

mestermunka

planT

applikáció terv

A digitális technológiák elterjedésével a gyermekek egyre fiatalabb korban kerülnek kapcsolatba az okoseszközökkel. Míg vizuális érzékelésükre a korai gyermekkortól való használatuk fejlesztő jelleggel hathat, addig az egyes finom mozgások gyakorlását és kialakulását ugyanez visszavetheti. A planT egy gyermekeknek szóló játékalkalmazás, amely a virtuális növénynevelés narratíváján alapul. A gyerekek a játékban való előrejutáshoz különböző kézmozgásos feladatokat hajtanak végre, ezzel szórakoztatóan fejlesztve a térérzékelést, az egyensúlyérzéket, a kéz finom mozgásait és az előre tervezést.

konzulens

Vető Péter

témavezető

Vető Péter