Krutilla Eszter

Divat- és textiltervezés MA

szakdolgozat

Kertészet-Szövészet – A természetből merített alkotói források

Szakdolgozatomban a növényi motívumok különböző művészeti ágakban való megjelenése és azoknak formai variációi kerülnek elemzésre, szem előtt tartva a természetből absztrahált motívumkincsek felhasználását és konkrét alkalmazását is. A dolgozat célja továbbá annak vizsgálata, hogy egyazon téma motívumai hogyan formálódtak át különböző anyagokon és módszereken keresztül akár újabb mintaelemekké. A kutatás részét képezi az is, hogy a létrejött alkotás a saját környezetében milyen benyomást eredményezhet. A dolgozat a mestermunkám kollekciójának inspirációs forrása.

konzulens

German Kinga egyetemi docens

mestermunka

Kertészet-Szövészet

Szövött textil

A textilkollekció a veteményeskertek felületi struktúrájából nyerte inspirációját. Ezen belül is a konyhakerti növények különböző karakterű leveleinek formái jelennek meg az enteriőrbe szánt szövetek mintáin. A kollekció alapkérdése azt elemzi, hogyan lehet egy olyan szigorúan zárt rendszerbe, mint a szövés, organikus elemeket becsempészni.

konzulens

Benczúr Emese művésztanár

témavezető

Simándi-Kövér Annamária egyetemi tanársegéd