Hoffmann Petra

Designelmélet MA

szakdolgozat

Fenntartható-e az open design?

Az open design és a megosztásalapú gazdasági modell teljesen új elvet honosít meg a 21. század kereskedelemről, szolgáltatásokról és termékekről való vélekedésében. Mi motiválja a megosztásalapú, nyitott rendszereket a történelem során, mit tanultunk ezekből a modellekből, és mennyiben működik másként a 21. század új gazdasági paradigmája? Szakdolgozatomban az open design és a makermozgalom szellemiségének mibenlétével, annak társadalom- és gazdaságformáló erejével foglalkozom, történeti keretben vizsgálva a makerkultúra jelenségét.

konzulens

Halasi Rita Mária

témavezető

Horányi Attila PhD