Dezső Ilona

Formatervező művész

szakdolgozat

Az iskola mint új közeg jellemzői és hatása a kisiskolás korú gyermekre – Az átmenet nehézségének okai

Célom volt feltárni, hogy pedagógiai szempontból zökkenőmentesnek tekinthető-e az óvoda-iskola közti átmenet. A kisiskolás korú gyermek fejlődéslélektani jellemzőinek megismerése után azt vizsgálom, hogy milyen elvárásokat támaszt az iskola, és mit nyújt az óvoda. Habár az intézményekre vonatkozó tartalmi szabályozásokban megfogalmazott célok és feladatok figyelembe veszik a kisiskolás korú gyermek igényeit és fejlettségi szintjét, a gyakorlatban megvalósuló elvárások és tevékenységek eltávolodnak a Nemzeti alaptantervben és Kerettantervben leírt ideális tanítási-tanulási folyamattól.

konzulens

Pallag Andrea

mestermunka

Baloo

Fejlesztő eszköz

A Baloo koncepciója a kisiskolás korú (6–10 éves) gyermekek együttműködésének és az egymás közötti interakció játékos formájának elősegítésére jött létre. A csoportalakulás, egymás megismerése fontos lépés egy új közeg megszokása szempontjából. A Baloo 2– 4 fő egyidejű bevonására alkalmas mozgásos játék, melynek felületén billegve a közös cél a golyót végigjuttatni a pályán, miközben fizikai interakciók jönnek létre a gyermekek között, közös élményeket gyűjtenek, továbbá egyensúlyérzékük is fejlődik. A felületen található korongok elfordításával különböző nehézségi fokú pályák hozhatók létre.

konzulens

Kiss-Gál Zsuzsanna

témavezető

Juhász István