Budai Márton

Formatervező művész

szakdolgozat

Az elöregedő társadalom problémái

Az idősek hagyományos társadalmi szerepük szerint komplex képet tudtak adni a közelmúlt történéseiről, tudásukat szívesen átadják a következő generációnak. Jelen társadalmunkban erre a szerepkörre jóval kevésbé vagy alig tartunk igényt. Szakdolgozatom központi kérdése azt feszegeti, hogy az idősek milyen szerepet töltöttek be korábbi társadalmi struktúrákban, kik hogyan viszonyultak hozzájuk, illetve miben látták „értéküket”. Dolgozatomban az idősek szerepét különböző méretű társadalmi rendszerekben elemzem. Az „időseket" egyéni, társadalmi szinten és az értékközpontú életút megközelítésében, ennek hármasában vizsgálom.

konzulens

German Kinga

mestermunka

Spark – Társadalom 2.0

Rendszerterv

A Spark rendszernek célja, hogy transzparenssé tegye a társadalmi értéket, társadalmi szerepvállalást, és ezáltal újraértelmezze az értékítélet kontextusát. Célja, hogy ember-ember kapcsolatot teremtsen a társadalom különböző csoportjai között, természetes úton alakítva az egymás iránti felelősségvállalás folyamatát. Az applikáció és a hozzá tartozó viselhető jel a gamifikáció eszközeivel képez valós és digitális teret a kapcsolatteremtésre. Hosszú távú célkitűzése, hogy az egyre növekvő – sokszor inaktívnak tekintett – csoportok szerepeit közösen értelmezhessük újra a társadalmi fenntarthatóság jegyében.

konzulens

Cosovan Attila

témavezető

Vető Péter