Beke Péter

Formatervező művész

szakdolgozat

Ajtók terek között

Az ajtó egy elkerített, lezárt térhatáron megteremti a lehetőséget a túloldalra való átjutásra, innen és túlnan összekötését. Szakdolgozatom ennek a térhatároló elemnek – az ajtónak, kapunak – a különböző jelentéseit, vonatkozásait veszi tekintetbe, értelmezi szimbolikus, materiális, funkcionális mivoltában, helyezi el építészeti és művészeti kontextusban.

konzulens

Tillmann József A.

mestermunka

Moduláris térszervező rendszer

A mestermunka tárgya egy moduláris térszervező rendszer, amely elsősorban az irodai, egyetemi környezet különböző időszakos igényeit hivatott kreatív eszközökkel kielégíteni. A szerkezet a padló és mennyezet síkjai közé befeszíthető függőleges oszlopokból és a köztük lévő közök kitöltésére szolgáló, különféle funkciót ellátó felületekből tevődik össze. Az egybefüggő terek e rendszer segítségével szabadon formálható, sajátságos légkörű közegekké alakíthatók, vizuális, akusztikai lehatárolások, kiállítóterek, hétköznapi funkciókat ellátó elrendezések hozhatók létre.

konzulens

Püspök Balázs

témavezető

Juhász István