Varga Flóra

Design- és vizuálisművészet-tanár

szakdolgozat

A fluxus fényében

Szakdolgozatom korunk kiemelt kompetenciáit, az élethosszig tartó tanulást, problémamegoldó képességet és a kreativitást vizsgálja az oktatás és a művészet párhuzamos vonatkozásaiban. A fókuszban a 60-as évek pedagógiai és alkotói attitűdváltásának kölcsönhatása áll az élethosszig tartó tanulás, az intelligencia és a kreativitás fogalmi változásainak vizsgálatán keresztül. A dolgozat magvát a fluxus pedagógiai szerepvállalása, azon belül a magyar INDIGO csoport munkássága adja. A dolgozat a 60-as évek képzőművészeti pedagógiáinak érvényességét vizsgálja jelen korunk igényeinek tükrében.

konzulens

Bényei Judit

témavezető

Bényei Judit