Szertaridisz Alexisz

Tervezőgrafika MA

szakdolgozat

A megelevenedő történet

Szakdolgozatom témájául a verbális úton történő információközlés formáinak, sajátosságainak elemzését választottam, az üzenet sérülékenységének kontextusából megközelítve. A diplomamunkám alapját a városi legendák adják, így a kutatás során kiemelt figyelmet szenteltem a szájhagyomány útján terjedő történetmesélés folyamata közben végbemenő módosulások, tematikus variációk vizsgálatának. Kutatásaim során foglalkoztam a memetika mint az egységnyi információ terjedésének elméletével, a közvetítő médiumok szerepével, valamint a pletyka kutatásának különböző formáival.

konzulens

Gyenge Zsolt

mestermunka

Városi Legendák

képregény

Mestermunkám alapkoncepciója egy képregényuniverzum felépítése, amihez városi legendákat választottam nyersanyagként. A klasszikus 60-as, 70-es évek amerikai képregényeinek világát megújítva kísérletezem a képregényformátumban rejlő lehetőségekkel. A városi legendák jelenségét továbbgondolva a kiadványt két részre osztottam, mindkettő fiktív személyekhez köthető; az első fejezetben az Ismerősöd Ismerőséhez tartozó történeteket, a másodikban Brit Tudósok „kutatási eredményeit" dolgozom fel 9-9 epizódon keresztül. Az elméleti hátteret adó memetikával rezonál a mellékletként csatolt memóriakártya.

konzulens

Hegyi Béla

témavezető

Pálfi György