Szabó Anikó

Design- és vizuálisművészet-tanár

szakdolgozat

Játék a tanulás! ‒ Játékok a vizuális nevelés szolgálatában

Dolgozatomban felvázolom, véleményem szerint miként lehetne színesíteni az oktatást különböző játékos elemek bevezetésével, és ez miért lenne hasznos. Megvizsgáltam a különböző készségfejlesztő játékok szerepét, elhelyezkedését az oktatásban. Különböző fajtáinak funkcióit, betöltött szerepüket, alkalmazhatóságukat. Ezt igyekeztem ötleteimmel dúsítani, megvizsgálni, hogy gyakoribb használatuk miért lenne pozitív hatással az oktatás folyamatára, valamint a gyerekekre.

konzulens

Lipták Ildikó

témavezető

Bényei Judit