Sarnyai Rita

Designelmélet MA

szakdolgozat

Dimenzióváltások Nagy József művészetében

Dolgozatomban a képzőművészet, a színház és a tánc összefüggéseivel foglalkozom Nagy József művészetében, rávilágítva a dimenzióváltásaira (sík és tér, tér és idő, sík és idő). Kapcsolódó performanszaiban és képzőművészeti munkáiban a sík-tér alapvető elméleti problematikáját tekintem át, valamint a térváltásokat és azok határhelyzeteit próbálom tetten érni. Azt vizsgálom, hogy a dimenzióváltások milyen módokon mehetnek végbe egy alkotói folyamatban, és milyen átjárásokat eredményeznek a képzőművészetből indulva a tánc irányába és vissza.

konzulens

Szira Henrietta

témavezető

Horányi Attila