Sághy Eszter

Kerámiatervezés MA

szakdolgozat

Idő az anyagban

Szakdolgozatomban az ember és az idő kapcsolatát vizsgálom. Többek között az érdekelt, hogy az egyes korok, kultúrák szemléletében hogyan közelítették meg ezt a témát, illetve hogy az idő mérése, az abban történő változások milyen módon befolyásolták időérzékelésünket, az időhöz való viszonyunkat, tágabban értelmezve egész gondolkodásunkat.

konzulens

Antalóczy Tímea

mestermunka

Napóra

köztéri objekt

Diplomamunkám az idő múlásának kérdésével foglalkozik, melynek megjelenítésére a napórát választottam. Az idő mindennapjaink meghatározó tényezője, annak ellenére, hogy valódi természetét még nem sikerült megismernünk. A napóra, mint funkcionális tárgy mára elvesztette jelentőségét, hiszen a pontos idő meghatározására számos sokkal egyszerűbb mód áll rendelkezésünkre. Mégis úgy gondolom, hogy az idő lényegének – vagyis a mozgásnak, a változásnak – megragadására, továbbra is ez a legalkalmasabb eszköz.

témavezető

Kemény Péter