Sáfrán Anett

Kerámiatervezés MA

szakdolgozat

A város nappalija

A köztereken található bútorok, berendezési tárgyak és objektumok városaink alapvető berendezési kellékei. Szoros kölcsönhatásban állnak a városi élettel, így számos funkcióval rendelkeznek. Szerepük azonban elhanyagolt mind a tervezők, mind a felhasználók számára. Szakdolgozatom célja körüljárni ezt a problémát, és feltérképezni ezen berendezési elemek szerepét.

konzulens

Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor

mestermunka

Bangka

köztéri objekt

A BANGKA köztéri beton egy olyankísérletezési folyamat eredménye, amely elasztikus textíliába öntött újgenerációs beton anyagkísérletek révén jött létre. Az alkalmazott technológia eltér a hagyományos betonöntési módszerektől, és azoktól egy sokkal szabadabb és költséghatékonyabb formálást eredményez. Az előre létrehozott negatív tér kiöntése helyett a beton súlyánál fogva önmaga alakítja ki a formát. A finom felületű organikus plasztikák a város közterein kaphatnak helyet, amelyeken lehet ülni, napozni, várakozni.

konzulens

Varga Péter István

témavezető

Varga Péter István