Pálfalusi Attila Viktor

Média design MA

szakdolgozat

Monoton mező - Az idő, a metafora és a gépezet

FARM című diplomaművem az idő problematikáját egy mechanikai rendszer segítségével a térben jeleníti meg. A műhöz kapcsolódó Monoton mező című szakdolgozatom három fő részre oszlik: idő, metafora és gépezet. Az idővel kapcsolatos ismeretek áttekintésén túl, annak metaforikus ábrázolási lehetőségeivel is foglalkozik. A dolgozat kifutása felvezeti a diploma mű által felvetett kérdéseket.

konzulens

Veres Bálint

mestermunka

FARM

kinetikus installáció

Diploma installációmban a gépi költészet eszközévé egy eszköz, a gereblye válik, amihez önmagában is sok fogalom társítható, azonban jelen alkotás kapcsán célja, az idő absztrakt természetének hangsúlyozása. Automata gereblyék külső fizikai hatástól függetlenül végzik feladatukat, monoton gépmezőt, egy farmot alkotva.

konzulens

Tasnádi József

témavezető

Tasnádi József