Naszádi Anna

Formatervező művész

szakdolgozat

Időben vagyok

A tér-szekvencia szinesztéziával rendelkező személyek agya önkéntelenül vizualizálja az időegységeket, vagyis ezek az emberek látják az időt. A szakdolgozat célja, hogy bemutassa ezt a mentális jelenséget, kiemelve, hogy az érintettek által észlelt struktúrák egyezéseket mutatnak a kognitív nyelvészeti kuatatásokból kirajzolódó időtérrel. A kutatás központi kérdése, hogy a szinesztéziás személyeknél tapasztalt memória előnyt át lehet-e adni a többségi társadalom számára.

konzulens

Szentpéteri Márton

mestermunka

Naptár applikáció

applikációterv

Az emberek jelentős részének problémát okoz idejének megtervezése. Ennek részben oka lehet az idő stuktúrájának általánosan elterjedt vizuális megjelenítése (naptár), illetve a beszélt nyelvben megmutatkozó időfelfogás közötti disszonancia. A mestermunka a hétköznapi szóhasználatban megjelenő idővel kapcsolatos szinesztetikus képek, határozószók és jelzők alapján az idő struktúrájának vizuális újragondolása. Célja az ábrázolt és beszélt idő közötti harmónia megteremtése.

konzulens

Pais Anna

témavezető

Koós Pál