Nagy Krisztián

Média design MA

szakdolgozat

Nyitott mű - A jelenlét intenzitása, figyelemhatárok a valóság metszetében

Szakdolgozatomban a testi minőségekkel, a jelenlét, a változás, a figyelem és a kényszerhelyzet fogalmaival foglakozom, mely fogalmakat a performatív művészet relációjában tartok relevánsnak. Célom az időbeliség, a repetitivitás, az objektív időfolyam és a szubjektív időérzékelés közti különbségek és azok okainak feltárása, valamint az ellenállás fogalmának kifejtése, az idő és saját létünk metszetében. Elemzem továbbá a filmvászon és a képernyő közvetítő felületként értelmezett szerepét és a nyitott mű fogalmát.

konzulens

Tillmann József

mestermunka

PrÍm

videóinstalláció

Témám a testben létezés minősége, a változás, az időbeliség, a jelenlét, a performativitás és ezek unikális viszonyai. Előtérben a tartás-kitartás, a repetitivitás, az interferencia állnak. A többcsatornás multimediális installáció - triptichon - szimmetrikus mátrixot alkot. A loop-szerűen ismétlődő helyzetek az időnek mindig más pontján metszik egymást, variábilissá téve az installáció pillanatnyi összeképét. Lényeges szempont a médium kezelése, azaz a képroncsolás - destrukció, amely egy konstansan hullámzó leképezése a mű önmagára reflektáló vonatkozásainak.

konzulens

Tasnádi József

témavezető

Szirtes János