Nachtmann Brigitta

Formatervező művész

szakdolgozat

A kézilabda játékvezetés design szemmel

A szakdolgozat a kézilabda játékvezetéssel, ill. annak a design eszközeivel megoldható, társadalmi, kommunikációs és pszichológia problémáival foglalkozik. A kutatásban a problémák okai, komponensei, szereplői (edző, játékos, játékvezető) és a bennük lejátszódó lélektani folyamatokat vizsgáltam. A felmerülő problémák közül a legnagyobb hangsúlyt az előítéletek, a kommunikációs gátak és a szereplők együttműködésének hiánya kapta. A kutatás alapját különböző szakirodalmak, egy online felmérés, interjúk és saját sportszakmai tapasztalatok képezték.

konzulens

Schmidt Andrea

mestermunka

A kézilabda játékvezetés design szemmel

rendszerterv

A mestermunka egy rendszerterv, mely választ ad a kutatásból kirajzolódott főbb problémákra (a kommunikáció, az empátia és az együttműködés hiánya a szereplők között). A létrejött stratégia célja a partnerség objektivizálása, egy olyan empatikus közeg megteremtése, mely lehetőséget nyújt az együttműködésre. Ugyanakkor kampányszerű kommunikációs eszközök segítségével, a legfontosabb üzenetek átadása mellett, felhívja a figyelmet a problémákra, azok fontosságára és igényt ébreszt a változásra.

témavezető

Püspök Balázs