M. Kállai Kata Eszter

Média design MA

szakdolgozat

Művészet és Kultúra az információ korában

A szakdolgozat az információ kommunikációs technológiák térnyerésének társadalmi és kulturális környezetét vizsgálja. A történeti kontextus rövid ismertetésén túl tisztázza a legfontosabb fogalmakat, ismertet jelenségeket, amelyek a kor kultúrájának szempontjából meghatározó jellegűek. Ezenkívül aktuális képzőművészeti példákkal illusztrálja a technológia művészeti felhasználását az eszközszerűségen túl, amiket rövid elemzés formájában fejt ki.

konzulens

Dr. Tillmann József

mestermunka

Üdv mindenki!!

multimédia projekt

A mestermunka egy kutatás alapú multimédia projekt, ami a szakdolgozatban tárgyalt téma gazdasági és társadalomtudományos kérdéseit járja körbe, különös tekintettel annak aktualitásaira. Az eredmény egy tartalomszolgáltatási folyam, ami ismeretterjesztő jellegű etűdökből épül fel. Mindemellett egy hétköznapi, széles körben használt médiakonstrukciót igyekszik megmutatni, annak hagyományos használati dimenzióján túl, folyamatos tartalmi/vizuális visszautalással, és az interaktivitás rendelkezésre álló lehetőségeinek - az újmédia fogalmi követelményeinek megfelelő - (tudatos) értelmezésével.

témavezető

Erhardt Miklós