Lente Márton

Építőművész

szakdolgozat

Gasztro, branding. Építészet?

Dolgozatomban az építész - átalakuló, és egyre fontosabbá váló - szerepét vizsgálom a vendéglátóipari helyek márkaépítésében, az azt érintő legfontosabb építészeti vonatkozású kérdések mentén haladva. Ennek kutatását kortárs társadalmi változásokon, vendéglátóipari trendeken keresztül végzem. A márkaépítés és építészet kapcsolatának vizsgálatában elsősorban az előbbi szakirodalmi forrásaira, módszertanára támaszkodom. Ezek illusztrálására röviden a borászatok példáját mutatom be, majd azok interpretálhatóságát vizsgálva, a fentieket - a mestermunkám témájára - a sörfőzdékre vetítem ki.

konzulens

Schmidt Andrea

mestermunka

Kisüzemi sörfőzde a Márton utcában

építészeti terv

Mestermunkám témája sörfőzde-söröző Budapest kilencedik kerületében. Tervemmel a Márton utca 14. szám alatti meglévő, jelenleg romos állapotú, védettséget nem élvező, ugyanakkor jelentős helyi értékkel bíró épületet alakítom át. Építészeti koncepcióm kiindulópontja a jelenleg fennálló, meglévő összetett tető és tűzfal közötti suta formai kapcsolat megbontása, amelyet a tetőforma elhagyásával, és egy új vertikális épülettömeg elhelyezésével oldok meg. A „torony” transzparens szerkezet, amely mintegy gépként működő épületként jellé válik, egyszerre megőrizve, és alakítva az épület miliőjét.

témavezető

Csomay Zsófia