Illés Hajnalka

Tervezőgrafika MA

szakdolgozat

Az írott kép - Avagy a szöveg morfózisának útjai

A dolgozat a szöveg évezredes formai alakulását figyelve jut el a szövetszerű-, majd grammatikailag tagolt szövegen keresztül a már vizuálisan is olvasható szöveg jelenségéig. Számos esetben a szöveg elveszti legbensőbb nyelvi jellegét és funkcióját, az olvashatóságát. Ezzel a jelenséggel foglalkozik az esszé, ennek kapcsán arra keresem a választ, hogy mi az a határvonal, mely még a szöveg olvashatóságát feltételezi, de a vizuális érzékelést is életre hívja.

konzulens

Bényei Judit

mestermunka

Írott kép - A vizuálisan olvasható szöveg

kísérleti tipográfia

Valóban létezik-e olvasható kép? A projekt e kérdéskört feszegeti, a digitálisan szedhető karakterekhez kísérel meg egy olyan képi réteget kapcsolni, mely szedés közben - a szöveg tipográfiai képén túl - kirajzol egy, a szöveg ihlette, vizuálisan is olvasható képet. A betűkhöz és írásjelekhez kapcsolt formai elemek kihasználják a sorok közötti üres tereket, vagy olykor a betűformákhoz rajzoltak. Szerb Antal Utas és Holdvilág című regénye inspirálta ezen betűkísérleteket, melyek által vizuális átdolgozásra került a regény teljes szövege.

konzulens

Ulrich Sára

témavezető

Balla Dóra