Horváth Csilla

Tervezőgrafika MA

szakdolgozat

A tökéletlenség esztétikája. A szép és a rút fogalmának viszonyai, kapcsolatai a művész és a befogadó oldaláról

A szakdolgozat a szépség, a rútság és a harmónia fogalmainak kapcsolatán keresztül az értékítélettel és a véleményalkotással foglalkozik. Művészeti példákon keresztül mutatja be a különböző szépségítéletet befolyásoló tényezőket pl. ábrázolási módok, körülmények, témák. A választott alkotások témája a dolgozat előrehaladtával a szépség-rútság fogalmán kívül társadalmi stigmákat és ezekkel kapcsolatos értékítéletet is prezentál.

konzulens

Veres Bálint

mestermunka

Egymásért

plakát, weboldal és kiadványok

Nonprofit érzékenyítő program a társadalom által stigmatizált emberekért. A társadalmi stigmatizáció elsődleges oka az információhiány. Erre alapozva az Egymásért nonprofit érzékenyítő program egy olyan kollektív háttéranyagot kínál az érzékenyítő alkalmak résztvevőinek, amivel ez a hiány kiküszöbölhető. A mestermunka része egy információs intézménygyűjtő weboldal, egy plakát, illetve az esély-órákat támogató informatív kiadványsorozat és egy nevelő célú mesekönyv.

témavezető

Marcell Tamás