Hodosy Enikő

Fotográfia MA

szakdolgozat

Vérképek - Vér és művészet

A szakdolgozat témája a vér szimbolikája a művészetben. A keresztény vallás szimbólumrendszeréből indul ki - röviden kitérve az orvostörténeti megközelítésre is - mivel a tárgyalt műveket ebben a két összefüggésben elemzi. Képzőművészeti példákon keresztül azt vizsgálja, hogy a vér jelentése és képzetköre miképpen változik a kortárs művészetben, és milyen üzeneteket hordoz.

konzulens

Beck András

mestermunka

Láthatatlan - te

fotóinstalláció

Emberi kapcsolatokban a súrlódások során gyakran sérülünk lelkileg. Ahogy egy verekedés vagy összekapás után a testünkön is maradnak zúzódások, ugyanúgy igaz ez lelkünkre, szellemi lényünkre is... Az érdekelt, hogyan lehetne a lelki sérüléseket képekben ábrázolni, vizualizálni egy belső, megfoghatatlan állapotot. A sorozatot női szemszögből éleztem ki, hogyan szenvedünk el sérüléseket emberi játszmáink során, illetve a test, lélek, szellem nyomorultsága mennyire tud egymásból fakadó és összefüggő lenni.

konzulens

Kudász Gábor Arion

témavezető

Gulyás Miklós