Hajimichael Ádám

Formatervező művész

szakdolgozat

Tervezett közösségeink

A szakdolgozat a közösségélmény kialakulásának tárgyi feltételeire, és a fizikai környezet társas viselkedésre gyakorolt befolyására keres válaszokat. A szerző a szociál- és környezetpszichológiai irodalom segítségével megismerkedik a témához kapcsolódó alapvető fogalmakkal, melyek felhasználásával képessé válik korábbi személyes tapasztalatainak elemzésére. Az ezekből leszűrt tanulságok fényt derítenek olyan tervezési irányokra, melyekkel demonstrálhatóvá válhat a formatervezés alapvető befolyása a társas helyzetekre.

konzulens

Antalóczy Tímea

mestermunka

Apropo

bútor

Az Apropo egy kooperációs bútorcsalád, amely a mind anyagilag, mind térbelileg szűkös helyzetben lévő irodák számára egyszerű megoldást kínál a flexibilis térhasználatra. Az x formájú faszerkezetek és az asztallap elemekből könnyedén alakíthatunk ki előadásokhoz, gyűlésekhez, vagy közös kreatív munkához megfelelő berendezést. Ez a felhasználási szabadság lehetőséget teremt a változatos társas interakciókra és a szervezeti társadalmi tőke növekedésére.

témavezető

Püspök Balázs