Geresdi Norbert

Formatervező művész

szakdolgozat

Társas kapcsolatok alakulásának vizsgálata otthonainkban

Az otthonainkhoz köthető, társas kapcsolatok szociológiai és tervezői szemléletmódú vizsgálata képezi a szakdolgozat fő témakörét. Az elemzés tárgya a nagycsaládok életkörülményeinek, családon belüli, valamint azon kívüli társas kapcsolatainak feltérképezése a 21. században. A kérdésfeltevések többek között a következők: az infokommunikációs eszközök tömeges terjedésének hatásai a családokra? A generációk egymás mellett élése, valamint a családi szerepek változásai milyen kihívásokat jelentenek egy tervezői megközelítés számára?

konzulens

Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor

mestermunka

Társas kapcsolatokat támogató innovatív gyerekjáték

formaterv

Az infokommunikációs eszközök egyre fiatalabb korban történő használata hatással van a családok hétköznapjaira is. Számos esetben megfigyelhető a gyermekek befelé fordulása a huzamosabb idejű virtuális jelenlét hatására. A mestermunka fő célja a technológiától való elfordulás helyett, annak felhasználása a klasszikus társasági játékokra való visszavezetés érdekében. A mestermunka tárgyiasult formája egy korszerű technológiára épülő, csoportban játszható gyerekjáték koncepciója, mely visszafordítja a gyermekeket a közösség felé.

konzulens

Püspök Balázs

témavezető

Juhász István