Darab Zsuzsa

Design- és vizuálisművészet-tanár

szakdolgozat

Művészettel művészetre nevelés az iskolán kívüli tevékenységek tükrében

Kutatásomban a művészettel művészetre nevelés témakörét járom körül, azon belül is ennek a nevelési formának az iskolán kívüli tevékenységekben való felhasználását. Kifejezetten arra fókuszáltam, hogy felkutassam azokat a lehetőségeket, melyeket a mai Budapest tud kínálni a gyerekeknek, ha az iskolai keretek között működő vizuális kultúra órákat kevésnek érzik tehetségük kibontakoztatására, és szabadidejüket művészeti foglalkozásokon kívánják eltölteni. Fontos volt továbbá a téma elméleti hátterének alapos körbejárása, ahol a nevelési módszert felépítő pedagógiai tartalmakat vettem sorra.

konzulens

Bényei Judit

témavezető

Bényei Judit