Csuport Andrea

Tervezőgrafika MA

szakdolgozat

KÓDTEREMTÉS - Kódok és kódhasználók a kortárs vizuális kultúrában

A szakdolgozat kommunikációelméleti és szemiotikai bevezetéssel indul, amely a kommunikációs folyamatokat, valamint a verbális és nem verbális kódok identitásközvetítő szerepét vizsgálja. Ezt követően olyan jelenségeket mutatok be, melyek az idő során a kommunikáció határait valamilyen módon tágították, gazdagították, ismertetve a mögöttük rejlő társadalmi igényeket is. A kódhasználat kontextusát, működését, a jelentések dinamikus viszonyrendszerét többféle nézőpontból járom körül, melyeket a dolgozat során irodalmi és kortárs művészeti példákkal állítok párhuzamba.

konzulens

Veres Bálint

mestermunka

Travellers' id

vizuális kódrendszer, webapplikáció

A mestermunka az utazási élményeinkre reflektál, arra a gondolatra építve, miszerint a bejárt utunk nyomot hagy bennünk, formálja személyiségünk. Ennek a nyomhagyásnak a vizualizálása ihlette a projektet. A Traveller's id weboldalon egy generátor segítségével mindenki személyes, egyedi mintát hozhat létre. Az utazási helyszínek ránk gyakorolt hatása alakítja a létrejött mintázatot, mely a mindennapokban többféle alkalmazási felületen emlékeztethet minket élményeinkre. A mestermunkám része egy installáció, mely 8 ember utazási élményeit dolgozza fel a létrejött vizuális kódrendszer alapján.

konzulens

Hegyi Béla

témavezető

Balla Dóra