Cseh Dániel

Média design MA

szakdolgozat

Robot mint metafora

A szakdolgozat a robotok reprezentációival, mindenekelőtt a köztudatban meghatározó filmes ábrázolások és a robotikus művek eltérő megoldásaival foglalkozik. Az emberszerűség mímelése kapcsán arra vagyok kíváncsi, hogyan képes a gép egy emberi tulajdonság metaforájaként működni akkor is, ha nem antropomorf. Ennek vizsgálatához a robotikát médiumként kezelem, ami lehetővé teszi a más médiumokkal történő összehasonlítást, illetve klasszikus és kortárs médiumelméletek alkalmazását.

konzulens

Tillmann József

mestermunka

Black Box

robotikus installáció

A Black Box egy robotikus installáció, amely elnevezésében Vilém Flusser koncepciójára utal. A zárt technológiai rendszerek metaforájaként megépített, kívülről átláthatatlan térben a befogadó az értelmezés képességét kölcsönzi egy robotnak, cserébe a nem antropomorf gép testébe költözhet. Az egymásra utaltság egyértelművé lesz, amikor a térben elhelyezett tükörbe pillantva a kétféle mozgás összeolvad, ahogy a virtuális valóság eszközeit imitáló kontrollerek az ember fej- és kézmozdulatait a robot kameramozgatására és testének irányítására fordítják át.

konzulens

Tasnádi József

témavezető

Tasnádi József