Bernáth Sonja Djiwati

Divat- és textiltervezés MA

szakdolgozat

Az otthonka egy ikonikus ruhadarab, kora társadalmának tükrében

A dolgozat a Magyarországon, a 60-as, 70-es években népszerűvé vált, mai napig használatos háziruhát, az „otthonkát” vizsgálja, kora társadalmának és tárgyi környezetének tükrében. Foglalkozik a női szerepek, a vidéki és városi életformák huszadik század derekán bekövetkezett változásaival, és az ideológia öltözködésre gyakorolt hatásaival. Kitér a műszálak megjelenésével a textiliparban bekövetkezett forradalmi változásokra. Meghatározza az otthonka helyét és szerepét a 60-as évek nyugati divatirányzataival kompatibilis hazai közegben, és a kornak megfelelő modernizálódó háztartásokban.

konzulens

Antalóczy Tímea

mestermunka

Az otthonka, egy ikonikus ruhadarab újratervezése

öltözködési formaterv

A mestermunka központi kérdése: „Lehet-e ma divat az otthonka?” az az ikonikus ruhadarab, amely nagymamáink korosztályának egyik kedvelt kiegészítő háziöltözékévé vált a hatvanas években. Célja nem egy funkcionális, az otthonka praktikus mivoltát hangsúlyozó sorozat létrehozása, sokkal inkább formai jellegzetességeinek átmentése egy mai divatkollekcióba.

konzulens

Kele Ildikó

témavezető

Benczúr Emese