Berkesi Mirella

Vizuális és környezetkultúra-tanár

szakdolgozat

A GRAFFITI és a DIGITÁLIS képalkotás mint vizuális önkifejezés a kamaszok világában

A dolgozat témája a fiatalok vizuális nyelvének kutatása a graffiti és a digitális képalkotás példáján keresztül. A dolgozat módszere a szakirodalom elemzése, kérdőíves kikérdezés és vizuális munkák elemzése A két vizsgált csoport, a graffiti és a digitális önkifejezési forma a fiatalok számára egyaránt fontosak. Összességében a fiatalok vizuális önkifejezési módjában az eszközhasználat milyensége (analóg vagy digitális) fontos szempont, de a két világ - mivel a technika nem szab határt - ma már könnyedén tud keveredni.A legmotiválóbb pedig - úgy tűnik - még mindig a személyes kapcsolat marad.

konzulens

Gaul Emil

témavezető

Bényei Judit