Bencze Diána

Designelmélet MA

szakdolgozat

A Roma Ellenállás emlékezete a kortárs művészetben

A dekolonizált és posztkoloniális teória mentén a roma holokauszt újraolvasható. A kontextusában kialakult diskurzus évtizedekig szinte kizárólag a romák áldozati szerepére koncentrált, ám az elmúlt években a roma ellenállás feltárása teret ad egy új perspektívának, amely lehetővé teszi az áldozat felváltását egy aktív, történelmet formáló szereplőjével. A kiszolgáltatottság, trauma és szenvedés tudatos viselkedéssel egészül ki, a roma áldozat képe ellenállóvá és lázadóvá válik. Diplomamunkámban a roma ellenállás kortárs képzőművészetben történő megjelenését vizsgálom.

konzulens

Junghaus Tímea

témavezető

Horányi Attila