Varga Laura

Design- és vizuálisművészet-tanár MA

diploma

Képességfejlesztési lehetőségek a vizuális nevelésben

Művészeti, kulturális jelenségek vizsgálata

A dolgozatom fő témája a képek térhódítása, a képi írás-olvasás fontossága, és az oktatás reakciója az új kihívásokra. A téma kutatása során felmerülő, engem leginkább foglalkoztató kérdés, hogy a vizuális kultúra tanárok hogyan viszonyulnak a kerettantervhez, valamint hogyan fejlesztik a képi írás-olvasáshoz szükséges képességeket a kamaszodó korosztály körében? Azért, hogy válaszokat találjak a kérdésemre strukturált interjúkat készítettem 7-8. évfolyamban oktató vizuális kultúra tanárokkal, akik segítségével megpróbáltam felmérni a tantárgy reakció képességét az új igényekre.

témavezető

Pallag Andrea

konzulens

dr. Bényei Judit