Trembeczki Péter

Fotográfia MA

diploma

Infantia

Fotográfia

Ez a munka a gyermek világáról szól. Távolról szemlélem benne a fiamat: a gyermekséget, a gyermekként létezés lényegét próbálom megragadni. A gyermek legfontosabb „feladata” a világba való beilleszkedés, az élet konvencióinak és lehetőségeinek megismerése, a kísérletezés, azaz, a tág értelemben vett játék. Miközben azt szemlélem, ahogy ő felfedezi maga körül környezetét, magam is újraélem felnőtté válásom egyes szakaszait.

témavezető

Kudász Gábor Arion

konzulens

Gulyás Miklós