Szőnyeg-Szegvári Eszter

Designelmélet MA

diploma

A kiállításrendezés aranykora - A Hungexpo Külföldi Kiállítási Igazgatósága az 1960-80-as években

elméleti szakdolgozat

A tanulmány beszámol a Külföldi Kiállítási Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos kutatómunka eredményeiről: a vállalati szerv történetének, működésének tükrében a tárgyalt kereskedelmi jellegű kiállítások hogyan, milyen eszközökkel és mennyire tudtak hatékonyan megfeleni azoknak a sajátos kritériumoknak, melyeket maga a műfaj megkívánt. Továbbá kísérletet tesz e speciális kiállítási forma jellegzetességeinek, fogalmának meghatározására a tervezői tapasztalatokból született elméletek és konkrét példák bemutatása révén.

témavezető

Horányi Attila

konzulens

Gaul Emil