Schneider Ákos

Design- és művészetmenedzsment MA

diploma

Pionírok a nyolckerben

Esettanulmány

Egy stigmatizált városrész átalakulási folyamataiba enged betekintést a dolgozat. Mélyinterjúk segítségével tárja fel a top-down városrehabilitáció és az alulról jövő szereplők viszonyrendszerét. A dzsentrifikáció és a reprezentáció fogalmai mentén választ keres rá, hogy miként látják magukat a most formálódó kulturális színtér független intézményei ebben az erőtérben, és miként írják át magának a helynek a jelentését.

témavezető

Beck András

konzulens

Szentpéteri Márton