Mártonffy Melinda Vera

Designelmélet MA

diploma

gasztroARCULAT ÉS IDENTITÁS

Esszé

A tanulmány célja annak feltárása volt, hogy a rendszerváltozás utáni időszakban a design milyen formában jelenik meg a gasztronómiai vállalkozások működése és értékteremtése során. Vizsgálatom középpontjában az egységes arculat állt, a vizuális megjelenés olyan elemei, eszközei, amelyek kompatibilisen funkcionálnak egymással és önazonosan fejezik ki a cég identitását. A dolgozat struktúrája több elemből áll össze: az arculat elméleti hátterének, történeti aspektusának bemutatásából, a különböző gasztronómiai egységekből összeválogatott esettanulmányokból, és a tervezőkkel készült interjúkból.

témavezető

dr. Horányi Attila

konzulens

Pohárnok Mihály