Kovács Mónika

Design- és vizuálisművészet-tanár MA

diploma

Vizuális nevelés a gyakorlatban, különböző pedagógiai programmal működő óvodákban

Szakdolgozat, Esettanulmány, Összehasonlítás

Dolgozatom témáját a különböző típusú, hagyományos és alternatív, pedagógiai programmal működő óvodák vizuális nevelésre vonatkozó módszertanának vizsgálata adja. Kutatásomban arra keresem a választ, hogy a vizuális ingerekre legérzékenyebb óvodás korosztály személyiségének fejlesztése, hogyan valósul meg a gyakorlatban. Vizsgálatomban egyrészt a képességek és készségek fejlesztésének módját tanulmányozom, másrészt arra keresem a választ, hogy ezekben az intézményekben hogyan valósul meg a vizuális kultúra közvetítése.

témavezető

Bényei Judit

konzulens

Pataky Gabriella