Horváth Blanka

Design- és vizuálisművészet-tanár MA

diploma

A MŰVÉSZETPEDAGÓGUS SEGÍTŐ-LEHETŐSÉGEI A KÖZOKTATÁSBAN - Művészettel nevelés szemléletével az egészséges személyiségfejlődés érdekében

szakdolgozat

Szakdolgozati kutatásom a pedagógusi tevékenységet gyakran érintő lelki eredetű magatartászavarok művészetpedagógiai segítő-lehetőségeinek feltérképezése. Kutatómunkám célkitűzése, végső soron az volt, hogy az összegyűjtött szakirodalmi ismeretek alapján képes legyek a művészetterápia eszköztárából, tapasztalataiból merítve gazdagítani a vizuális kultúra művészeti tevékenységeit, olyan módon, hogy a fejlesztési terv egyúttal a tantárgy követelményeinek is eleget tegyen.

témavezető

Bényei Judit PhD egyetemi docens

konzulens

Kiss Virág PhD főiskolai adjunktus