Hargitay Zsófia

Design- és vizuálisművészet-tanár MA

diploma

Az óvodai tér személyiségfejlesztő hatása

Szakdolgozat_Design-és vizuálisművészet-tanár

A tér személyiségünkre gyakorolt fejlesztő hatásával és a tériképességek óvodáskori fejlesztésével foglalkoztam dolgozatomban. E képesség csoporttal kapcsolatban fontos kérdés, hogy fejlesztése, a vele való foglalkozás mikor, mely életkorban kezdődik el. Vajon a téri képességek gyakorlása mennyire jelenik meg az óvodák nevelési programjában, fejlesztő feladataiban, a téralakításban, a tárgykultúrában? Van-e észrevehető és lényegi különbség az alternatív óvodák nevelési programjában és a hagyományos nevelési programmal rendelkező óvodákban ezen a téren?

témavezető

Bényei Judit

konzulens

Pataky Gabriella