Bazsó Ferenc

Design- és vizuálisművészet-tanár MA

diploma

Építő iskolai környezet

A szakdolgozatomban arra keresem a választ, hogy vajon kihatással van-e az épített – iskolai - környezet az abban tevékenykedőkre, diákokra, pedagógusokra, oktatókra. Ha igen, milyen mértékben? A szűkebb téri egység, a tanterem miként befolyásolja az ott zajló munkát? A vizsgálatomat a környezetpszichológia idevágó tudományos szakirodalma alapján végeztem el és annak segítségével bemutatom néhány iskola környezeti hatását.

témavezető

Bényei Judit

konzulens

Bényei Judit