Bán Bence Mihály

Designelmélet MA

diploma

Az autópálya. Tér és fogalom

Az autópálya az abszolút nem-hely: egy olyan hely, ahol mindenki volt, de még soha senki nem járt. A dolgozat amellett, hogy megvizsgálja ennek a sajátos térnek a szimbolikáját, Marc Augé és Paul Virilio munkái alapján feltárja az autópálya jelenségéhez köthető XX. századi elméleteket is.

témavezető

Horányi Attila

konzulens

Kapitány Ágnes